Overblog
Follow this blog Administration + Create my blog

slavko.zharkov.over-blog.com

slavko.zharkov.over-blog.com

Научно-истражувачки блог на Славко Жарков


Споредба на сиромаштијата и социјалната исклученост меѓу урбаните и руралните средини во Република Северна Македонија преку Лаекен индикаторите за сиромаштија и социјална исклученост Споредба на сиромаштијата и социјалната исклученост меѓу урбаните и руралните средини во Република Северна Македонија преку Лаекен индикаторите за сиромаштија и социјална исклученост Вовед Сиромаштијата, покрај војната и бедата од болести, претставува една од најпроблематичните и најекспонираните зла во светот, како во минатото, така и во денешниот - дваесет и први век. Познато е дека сиромаштијата била константно присутна во човековата... Read more
Мои предлози за излегување од сеопштата кризна и вонредна состојба во Република Северна Македонија од енергетски, социјално-економски, финансиски и здравствен аспект Мои предлози за излегување од сеопштата кризна и вонредна состојба во Република Северна Македонија од енергетски, социјално-економски, финансиски и здравствен аспект Мои предлози за излегување од сеопштата кризна и вонредна состојба во Република Северна Македонија од енергетски, социјално-економски, финансиски, и здравствен аспект: 1. ИТНО замрзнување на цените на еден по широк спектар на сите, на сите ОСНОВНИ производи... Read more
ВНИМАНИЕ ОД ОПАСНОСТ ВНИМАНИЕ ОД ОПАСНОСТ Една четвртина бурек во пекара денес чини 70-75 денари. Смешно е но ќе стане сериозно. Цената на месото се предвидува да се покачи 50 проценти иако веќе е покачена. Зејтинот е повеќе од 100-105 денари, брашното една вреќа веќе се продава со 20 проценти... Read more
Мои видувања и предлози за социјален и економски напредок за време на вонредната состојба заради коронавирусот(КОВИД19), и по завршување на вонредната состојба до крајот на 2020 година: Мои видувања и предлози за социјален и економски напредок за време на вонредната состојба заради коронавирусот(КОВИД19), и по завршување на вонредната состојба до крајот на 2020 година: - Поттик и зголемување на домашното производство на храна, земјоделски и индустриски производи, како и на занаетчиството и рачната работа и изработка - преку соодветни програми, мерки за помош кон насочените, како и креирање на национален план - стратегија... Read more
Социјалната политика и унапредувањето согласно стандардите на проектот „ЕВРОПА (Југоисточна Европа) 2020“ – примерот на Македонија во компарација со државите од југоисточна европа Социјалната политика и унапредувањето согласно стандардите на проектот „ЕВРОПА (Југоисточна Европа) 2020“ – примерот на Македонија во компарација со државите од југоисточна европа *напомена: овој труд е изработен и одбранет во 2016 година, а воедно заради заштита на авторските податоци, овде (подолу) е само половина од трудот објавен и тоа во новинарски (колумнистички) стил, односно без цитирања, користената литература, методологија... Read more
Соодносот помеѓу семејните политики и политиките за вработување кон креирањето на одржлива социо-економска држава - трет дел (трудовата политика за сеопфатна инклузивност) Соодносот помеѓу семејните политики и политиките за вработување кон креирањето на одржлива социо-економска држава - трет дел (трудовата политика за сеопфатна инклузивност) Според Меѓународната организација на трудот (МОТ) и според Обединетите Нации (ОН), работничките права се дел од економските, социјалните и културните права и претставуваат темелна вредност на нашиот и на уставниот поредок на сите држави во светот. Сместувајќи... Read more
Care for “Safety and health at work” and the implementation of its regulation - contribution to a better and healthier future Care for “Safety and health at work” and the implementation of its regulation - contribution to a better and healthier future Worldwide, people get sick or die every day as a result of occupational accidents or work-related illnesses, and even more than 2.78 million deaths occur annually. Not addressed by the fatal nature of the effects of occupational illnesses, there are approximately... Read more
Грижата за безбедноста и здравјето при работа и имплементацијата на нејзината регулатива – придонес за подобра и поздрава иднина Грижата за безбедноста и здравјето при работа и имплементацијата на нејзината регулатива – придонес за подобра и поздрава иднина На светско ниво, с екој ден луѓето се разболуваат или умираат како резултат на професионални несреќи или болести поврзани со работа , а на годишно ниво се бележат дури и повеќе од 2,78 милиони смртни случаи. Не разгледувано од фаталниот карактер од последиците... Read more
Соодносот помеѓу семејните политики и политиките за вработување кон креирањето на одржлива социо-економска држава – втор дел (семејни политики) Соодносот помеѓу семејните политики и политиките за вработување кон креирањето на одржлива социо-економска држава – втор дел (семејни политики) Во продолжение од триологијата текстови, т.е. повикувајќи се на првиот дел од текстот, односно првиот текст за: „ Соодносот помеѓу семејните политики и политиките за вработување кон креирањето на одржлива социо-економска држав а“ (со линк на: http://slavkozharkov.over-blog.com/2018/03/.html... Read more
Соодносот помеѓу семејните политики и политиките за вработување кон креирањето на одржлива социо-економска држава  Соодносот помеѓу семејните политики и политиките за вработување кон креирањето на одржлива социо-економска држава Во денешното модерно време на живеење во дваесет и првиот век, с ите социјални и економски политики како збир од мерки, програми и легислативни правила влијаат на семејствата, но најчесто терминот семејна политика се однесува на оние социјални програми,... Read more
1 2 3 4 > >>

Blog archives

We are social!

Recent posts